Регистрация

Ако искате да се присъедините към МС Общество България и да бъдете част от една динамична, интелигентна и мотивирана общност, моля регистрирайте се тук.

Световен ден на МС

След въвеждането през януари тази година на ТЕЛК над 65% като изключващ критерий при лечението на множествена склероза и поради възникналите спорни моменти около изписването на протоколи за МС за лечение с интерферони бета или глатирамер ацетат, фондация МС Общество България съвместно с консултантите невролози на НЗОК инициира работна среща с представители на НЕЛК, ТЕЛК, МЗ и НЗОК. МС Общество България изпрати писмо до Министерство на здравеопазването с молба да се преразгледат критериите за лечение на множествена склероза.

Срещата се свика с протокол на МЗ от март 2010 и се състоя през април 2010 в София.

 

След дискусията специалистите и представителите на МС Общество България се обединиха около становището, че критериите за определяне на средната форма на развитие на МС според ТЕЛК /до 70%/ не корелират с критериите за лечение на МС, определяни по скалата по Куртске /до 3.5 за лечение с интерферони или глатирамер ацетат/, която показва степента на неврологичен дефицит при МС и която се определя от Специализирана комисия за лечение на множествена склероза.

Работната група излезе с предложение към НЗОК ТЕЛК-решението да отпадне като критерии за оценка и определяне на лечението на множествена склероза.

От май 2010 НЗОК въведе промени в Изискванията за провеждане на лечение на болни с пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти, модифициращи хода на болестта, в извънболничната помощ.

 

ТЕЛК отпадна като изключващ критерии при започване и при продължаване на лечението с имуномодулиращи средства, както беше записано: «Определен процент на инвалидизацията в актуално ТЕЛК решение над 65% във връзка с множествена склероза».


В изискванията от май 2010 НЗОК записа като нова бележка към Изключващите критерии следното: «При определен процент на инвалидизацията в актуално ТЕЛК решение над 65% във връзка с множествена склероза Комисията в ЦУ на НЗОК ще изисква болният да бъде представен пред втора независима специализирана комисия за клинична оценка.”

 

Т.е. ако имате ТЕЛК-решение с висок процент на инвалидизация във връзка с множествена склероза, вие имате право да се явите на втора независима МС комисия и да получите протокол за започване или продължаване на лечение на МС ако отговаряте на медицинските изисквания за лечение на МС спрямо критериите на McDonald и Kurtzke и те ще бъдат определящи за получаването на вашия протокол.

 

Пълния текст на Изискванията за провеждане на лечение на болни с пристъпно - ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти, модифициращи хода на болестта, в извънболничната помощ можете да видите тук.